Chci toner Chci servis Chci kafe
premier accredited partner

Servis zařízení

Tato služba zajišťuje díky servisním zásahům technických pracovníků SYSTEMPARTNERS spolehlivý chod zařízení a vše spojené z provozuschopností zařízení v souladu s poptávkou zákazníka a doporučením technického oddělení SYSTEMPARTNERS.

Jedná se například o službu obsahující instalace HW a SW do počítačových sítí, ale i o instalace stand alone zařízení.

Vyjma instalací, služby zahrnují i reinstalace potřebné například při stěhování zařízení, dále pak opravy různého rozsahu a poradenství.

Všechny servisní zásahy jsou prováděny na základě uzavřené smlouvy se zákazníkem, nebo na základě dílčí objednávky.

Vše je řešeno přímo mezi kompetentními zaměstnanci zákazníka a SYSTEMPARTNERS.

Servis je vykonávám v místě užívání zařízení nebo v místě servisních středisek SYSTEMPARTNERS

Náš servis zahrnuje například následující činnosti:

  • Produktové integrace
  • Systemové integrace
  • Instalace a reinstalace
  • Opravy a údržby
  • Školení uživatelů
  • Školení administrátorů
  • Migrační servis
  • Náhradní ( zápůjční ) zařízení

 

Doporučujeme zejména pro zajištění komplexních služeb některá z následujících řešení:

Facility management

Vaše benefity:
Odborný pracovník provede průzkum současného stavu a za pomoci vzájemné intenzivní spolupráce provede vyhodnocení procesů, nákladů a budoucích investic do provozu stávajících zařízení. Cílem je návrh řešení, které zajistí zefektivnění procesů a snížení vašich stávajících nákladů v oblasti práce s dokumenty

 

System integration

Vaše benefity:
Tým produktových specialistů analyzuje ve spolupráci s Vámi potřeby a požadavky práce s dokumenty. Následuje porovnání vašich představ s trendy a širokým spektrem možností aplikací, HW a SW, návrh efektivní integrace doporučeného řešení a postupu realizace.

Project management

Vaše benefity:
Na základě schváleného řešení optimalizace práce s dokumenty je zpracován realizační projekt a stanoveny etapy, postupy, termíny a komunikační zdroje. Projekt popisuje a uvádí do praxe komplexní řešení práce s dokumenty a v souladu s podmínkami smluvního vztahu SYSTEMPARTNERS přebírá odpovědnost za cenu, kvalitu, rychlost a dostupnost každého tištěného dokumentu v rámci organizace zákazníka.

Remote administration

Vaše benefity: Četnost návštěv servisních techniků je redukována vzdálenou správou a řešením problémů. SYSTEMPARTNERS zvyšuje efektivitu práce techniků, což má přímý vliv na cenu za poskytované služby. Zákazník šetří personální náklady na identifikace a nahlašování případných závad, došlého papíru, toneru, apod. Up-dating sw části zařízení je řešen operativně, stejně jako všechny ostatní požadavky. Centrální dispečing SYSTEMPARTNERS je ve spojení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Supra-national solution

Vaše benefity: V rámci poptávky a specifikace řešení SYSTEMPARTNERS poskytuje služby na úrovni mezinárodní kooperace. Zahraniční firmy a firmy se zahraniční účastí se mohou spolehnout na jednotnost poskytovaného řešení od společnosti SYSTEMPARTNERS v dalších zemí Evropy.

Quality satisfaction

Vaše benefity: Odborní pracovníci společnosti SYSTEMPARTNERS zajišťují zpětnou vazbu formou pečlivé kontroly a evidence poskytovaných služeb. Zákazník má přený přehled o plnění závazků a sjednaných obchodních podmínek. Díky systemu Quality satisfaction je zaručen vývoj a vylepšování spolupráce po dobu kontraktu.