Chci toner Chci servis Chci kafe
premier accredited partner

``

 

Servis zařízení
Tato služba zajišťuje spolehlivý chod tiskových zařízení včetně poskytování odborné technické a obchodní podpory zákazníkům. Službu vykonávají pracovníci společnosti SYSTEMPARTNERS, kteří jsou školeni a certifikováni firmou CANON jako autorizovaní servisní technici. Službu provádníme v souladu s poptávkou zákazníka a na základě doporučení odbornými pracovníky technického oddělení SYSTEMPARTNERS.

Jedná se například o službu obsahující instalace HW a SW do počítačových sítí, ale i o instalace stand alone zařízení. Vyjma instalací služby zahrnují i reinstalace potřebné například při stěhování zařízení, dále také opravy různého rozsahu, pravidelné údržby a poradenství.

Všechny servisní zásahy jsou prováděny na základě uzavřené smlouvy se zákazníkem, nebo na základě dílčí objednávky. Poptávka zákazníka je předem posuzována odborníky a konzultována přímo mezi kompetentními zaměstnanci zákazníka a zaměstnanci SYSTEMPARTNERS, autorizovaného zastoupení CANON. Servis je vykonáván v místě užívání zařízení nebo v místě servisních středisek SYSTEMPARTNERS.

Náš servis zahrnuje například následující činnosti:

  • ``Produktové integrace
  • Systemové integrace
  • Instalace a reinstalace
  • Opravy a údržby
  • Školení uživatelů
  • Školení administrátorů
  • Migrační servis
  • Náhradní ( zápůjční ) zařízení

 

Pro zajištění komplexních služeb doporučujeme například některá z  následujících řešení:

Snížení finančních nákladů
Odborný pracovník provede průzkum současného stavu a za pomoci vzájemné spolupráce se zákazníkem provede vyhodnocení procesů, nákladů a budoucích investic do provozu stávajících zařízení. Závěrem předkládáme zákazníkovi návrh řešení, které zajistí zefektivnění procesů a snížení stávajících finančních nákladů v oblasti práce s dokumenty.

Systemová integrace
Tým produktových specialistů analyzuje ve spolupráci se zákazníkem potřeby a požadavky práce s dokumenty ve firmě. Následuje porovnání představ zákazníka s trendy a širokým spektrem možností nástrojů na správu dokumentů, aplikací, firmware, HW a SW. Závěrem zákazníkovi předáme návrh efektivní integrace doporučeného řešení do současného stavu, případně plán modernizace a doporučený postup realizace zakázky, krok po kroku.

Projektové řešení
Na základě schváleného řešení na optimalizaci práce s dokumenty zpracujeme realizační projekt a stanovíme etapy, postupy, termíny a komunikační zdroje. Projekt popisuje a uvádí do praxe komplexní řešení práce s dokumenty a v souladu s podmínkami smluvního vztahu, SYSTEMPARTNERS plně převezme odpovědnost za cenu, kvalitu, rychlost a dostupnost každého tištěného dokumentu v rámci organizace zákazníka.

Vzdálená správa
Četnost návštěv servisních techniků je redukována vzdálenou správou v oblasti řešení problémů. SYSTEMPARTNERS tím zvyšuje efektivitu práce techniků, což má přímý vliv na cenu za poskytované služby. Zákazník šetří personální náklady za identifikace problému včetně nahlašování případných závad, jako například došlého papíru, toneru, apod. Up-dating SW části zařízení je řešen operativně, stejně jako všechny ostatní požadavky ze strany zařízení či zákazníka. Centrální dispečing SYSTEMPARTNERS je ve spojení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kontrola kvality
Odborní pracovníci společnosti SYSTEMPARTNERS zajišťují zpětnou vazbu formou kontroly a evidence poskytovaných služeb. Zákazník má přesný přehled o plnění závazků a sjednaných obchodních podmínek. Díky systemu Kontroly kvality je zaručen vývoj a vylepšování spolupráce po dobu kontraktu.