Chci toner Chci servis Chci kafe
premier accredited partner

``

Od konzultací přes poradenství až po AUDIT
Na základě dlouholetých zkušeností z domácího i zahraničního trhu, v souladu s novými trendy a nejnovějšími průzkumy z trhů, s podporou prodávaných značek a ve spolupráci s progresivním vývojem technologií ze strany výrobců a v rámci logistického a technického zázemí, počtu a kvality personálních kapacit společnosti SYSTEMPARTNERS copying & printing solution s.r.o. umíme ve spolupráci s kompetentními pracovníky objektivně analyzovat IT a tiskové prostředí zákaznických firem.

Audit, který poskytujeme je výsledkem týmové práce odborníků z oblastí různých pracovních procesů, kteří vyhodnocují klíčové potřeby, poptávku a nabídku.

Účelem je snížení stávajících nákladů, optimalizace a modernizace procesů v oblasti tiskových a IT technologií provozovaných prostřednictvím datových sítí.
V rámci provedení auditu se zaměřujeme na firemní IT controling HW & SW, monitoring a management tisku, kopírování, faxování, skenování, archivace, účtování, distribuce dokumentů, a další vnitrofiremní i vnější procesy podobného charakteru. Tyto informace jsou podkladem pro podání návrhu komplexního řešení, při kterém klademe vždy důraz na ekonomické, personální i technologické ukazatele.

Služba zahrnuje:

  • Průzkum práce s datovou sítí a dokumenty
  • Průzkum nákladů na provoz vybavení a investice
  • Průzkum a řešení kompatibility systémových prvků
  • Audit a návrh IT řešení na klíč
  • Workshop a prezentace řešení
     

Prosím kontaktujte naše odborné pracovníky a vyžádejte si reference, které vám ukážou, u kterých zákazníků a jak jsme například snížili jejich náklady na tiskové služby.
Analyzujeme množství vytištěných stránek na tiskových zařízeních, analyzujeme jednotlivé tiskové úlohy podle uživatelů, oddělení či poboček s cílem navrhnout efektivní system cetrálního tisku. Veškeré odběry spotřebního materiálu rozdělíme na střediska. Na základě těchto analýz a návrhů Vám předložíme vhodná tisková zařízení, která budou splňovat Vaše požadavky, přitom jejich provoz bude pro Vaší společnost výhodnější.
Navíc budete mít absolutní kontrolu nad každou vytištěnou stránkou ve Vaší společnosti, nebudete muset ztrácet svůj čas hlídáním, zda máte na skladě spotřební materiál, do jaké tiskárny nebo kopírky co patří, co kdy a od koho objednat, zabývat se servisem, když některé zařízení nefunguje jak má, apod.

Provedení AUDITU je absolutně bezplatné a jediné co Vám přinese, je snížení provozních nákladů a moderizaci Vašich technologií.